Dombra Tuner
skachat-freeTrial Скачать из Mac App Store Скачать из виндовс
Скачать App Store Скачать из KindleFire Скачать из GooglePlay


Домбыраның хроматикалық тюнерін келтіруші!


Домбыраның құлағын тез және нақты жөндеңіз! Сізге бұған сапалы, әрі қарапайым тюнер көмектеседі! Сіз домбыраның ішектерін бұрау арқылы оның таза үнін тыңдап қана қана қоймай, бағдарлама терезесінің ортасында орналасқан батырманы басып оның құлағын бұрмалау арқылы дыбысын өзгерте аласыз!

Домбыраның үнін түзеу үшін, 11 ең қолайлы деген тембр тізімінің ішінен біреуін таңдаңыз. Бағдарлама терезесінің төменгі жағындағы екі түйме домбыраның екі ішегіне сәйкес келеді. Әрқайсысы домбыраның таза түзетілген дыбысын шығаратын болады.
Егер сіз орнату процесін жеңілдеткіңіз келсе, қайталау режимін пайдаланыңыз. Бұл сізге домбыраңыздың үнін қолыңызды аспаптан алмай реттеуге мүмкіндік береді.

Бағдарлама терезесінің ортасында орналасқан хроматикалық тюнер сізге автоматты түрде ойнап жатқан домбыра ішегінің дұрыстығын тексереді. Сонымен қатар сіз оны домбыраның жіңіщке ішегін тексеруге қолдана аласыз. Егер домбыраңыздың үні мінсіз дұрысталған болса, хроматикалық тюнер жасыл түсті болып белгі береді. Ал егер қызыл түс жанып тұрса, Сізге ішекті жөндеуді жалғастыру керек. Бағдарлама сізге тіпті ішекпен не жасау керектігімен көмектеседі: егер сіз оң жаққа бағытталған қызыл нұсқауды көрсеңіз, онда ішек жақсы бұралмаған. Ал егер қызыл бағыттама солға нұсқап тұрса – сіз ішекті қатты бұрап жібергеніңіз. Жөндеуді тюнер жасыл белгі бермейінші және домбыраның дыбысы мінсіз болмайынша жалғастыра беріңіз. Енді бұл керемет аспаптың дыбысымен тамсана беруіңізге болады!

Қолданба функциялары:
* Хроматикалық тюнер аудио кірісімен микрофонды қабылдайды,
* Қазақ домбырасының шынайы дыбысын қабылдайтын генератор,
* Ойналған дыбысты автоматты қайталау,
* 11 тембр:
+ Барокко,
+ Ғылыми,
+ Франция 1859,
+ Жаңа филармониялық,
+ Концерттік,
+ Бостон симфониялық,
+ Жаңа Берлиндік
+ Мәскеу театрлық,
+ Ескі Берлин филармониясы,
+ Ескі филармониялық,
+ Ренессанс.

  • Настроuте-свою-домбру-быстро-точно0

Перевод на русский язык.

Хроматический тюнер для казахской домбры
Настройте казахскую добру быстро и точно! Простой и мощный тюнер поможет Вам в этом! Вы можете не только прослушивать реалистичный звук каждой настраиваемой струны добры, но также проверить правильность настройки и “отшлифовать” её с помощью хроматического тюнера, который расположен в середине окна приложения!

Чтобы начать настраивать домбру, выберите из списка наиболее подходящий тембр из 11 доступных. Две кнопки в нижней части окна приложения соответствуют двум струнам домбры. Каждая будет воспроизводить звук идеально настроенной струны инструмента.
Если Вы хотите упростить процесс настройки, используйте Режим Повтора. Это позволит Вам настроить домбру не отрывая от нее рук.

Хроматический тюнер в середине окна приложения будет автоматически проверять, как настроена струна, над которой Вы работаете. Также, Вы можете использовать его для тонкой настройки струн домбры. Если струна настроена идеально, хроматический тюнер будет мигать зеленым. Если же он мигает красным, Вам необходимо продолжать настройку. Приложение даже подскажет Вам, что нужно сделать со струной: если вы видите красную стрелочку, указывающую вправо, струна натянута плохо. Если же красная стрелочка указывает влево – струна перетянута. Продолжайте настройку струны, пока тюнер не будет мигать зеленым, потом перейдите к следующей струне, и так до тех пор, пока Ваша домбра не будет идеально настроена. А теперь наслаждайтесь игрой на казахской домбре!

Апп-функции:
* Хроматический тюнер с аудио-входом и поддержкой микрофона,
* Генератор тона с оригинальным звучанием казахской домбры,
* Автоматическое повторение проигрываемых звуков,
* 11 тембров:
+ Барокко,
+ Научный,
+ Франция 1859,
+ Новый филармонический,
+ Концертный,
+ Бостонский симфонический,
+ Новый Берлинский,
+ Московский театральный,
+ Старый Берлинский филармонический,
+ Старый филармонический,
+ Ренессанс.

Скачать текст как PDF файл!

Поделиться:


Похожие статьи

No Comments Yet.

Leave a comment

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website. See our Privacy Policy